Pomieszczenie gospodarcze Ursus.


Przywrócenie funkcjonalności w pomieszczeniu”.

Uporządkowanie i przeorganizowanie pomieszczenia gospodarczego przy domu jednorodzinnym należącym do właścicieli zajmujących się wynajmem mieszkań. Klientowi zależało na uporządkowaniu przestrzeni tak, by pomieszczenie spełniało swoją pierwotną funkcję – przechowywanie wszelkich materiałów budowlano-remontowych oraz mebli do poszczególnych mieszkań, które z czasem zamieniło się na składowisko różnych przedmiotów (stare opony, donice, części samochodowe, stare telewizory i popsute AGD jak lodówki etc.).

Dzięki przeprowadzonej Domowej Metamorfozie pomieszczenie stało się funkcjonalne, a dodatkowo zostało całkowicie odnowione i przeorganizowane, uzyskując dużo wolnej przestrzeni.

Zakres Domowych Metamorfoz obejmował:

 


Galeria